BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2

Thứ sáu - 12/11/2021 01:41
Bàn hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-TTYT ngày 21/02/2022 của Giám đốc TTYT huyện Cẩm Khê (Căn cứ theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ)
 
STT Tên dịch DV xét nghiệm  Đơn giá 
1 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR mẫu đơn             501,800
2 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 2/01 lần xét nghiệm             257,000
3 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 3/01 lần xét nghiệm             208,800
4 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 4/01 lần xét nghiệm             184,700
5 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 5/01 lần xét nghiệm             170,300
6 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 6/01 lần xét nghiệm             145,300
7 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 7/01 lần xét nghiệm             138,500
8 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 8/01 lần xét nghiệm             133,300
9 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 9/01 lần xét nghiệm             129,300
10 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 10/01 lần xét nghiệm             126,100
11 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR mẫu đơn  (Chỉ xét nghiệm)             456,400
12 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 2/01 lần xét nghiệm (Chỉ xét nghiệm)             208,600
13 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 3/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)             160,400
14 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 4/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)             136,300
15 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 5/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)             121,900
16 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 6/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)               96,100
17 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 7/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)               89,300
18 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 8/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)               84,100
19 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 9/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)               80,100
20 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR/ 01 người làm mẫu gộp 10/01 lần xét nghiệm  (Chỉ xét nghiệm)               76,900
21 Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh               76,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây